20 Yaş Ve Gömük Dişler

20 Yaş Dişleri

20 Yaş Dişi ve Gömük Dişler Nedir?

Ağızda son süren 20 yaş dişi; 3.büyük azı dişi veya akıl dişi olarak da adlandırılırlar. Genellikle ırksal, genetik özellikler ve beslenme şekillerine göre farklılık gösterse de 18-24 yaş aralığında ve çenenin her iki tarafının sonunda çıkan bu dişler, bazen de geç yaşlara kadar çıkmaz ya da gömük kalırlar. Çenedeki bütün dişlerde gömülü kalma olasılığı olduğu halde, ağızda yeterli boşluk kalmaması nedeniyle en çok gömük kalan dişler 20 yaş dişleridir.

20 yaş dişinin neden gömük kaldığına dair;

 • genetik olarak küçük çene yapısına sahip olma,
 • çene darlığı,
 • komşu dişlerin yer değiştirmesi,
 • süt dişlerinin tedavi edilmeyen çürüklerinden dolayı altta oluşan enfeksiyonlar gibi bir çok neden olsa da, tarihsel araştırmalar bize çene kemiğinin değişimi hakkında başka ipuçları da vermektedir.

Antropologların araştırmalarına göre, insanların zaman içinde beslenme şekillerinin değişmesi ve evrim sürecinin devamı gibi etkenler sonucu çene kemiğinin yapısında değişim ve küçülme olmuştur. Anadolu’da yapılan kazılarda Kalkolitik ve Bakır çağına ait genç kişilerin iskeletlerinin %80’inde yirmi yaş dişleri bulunmuş olması bu görüşü doğrulamaktadır.

Çıkmak için ağızda yeterli yer bulamayan 20 yaş dişleri, genellikle gömük ya da yarım çıkmış şekilde kalır ve diş etrafında ağrı, kulak ağrısı, ağız açmada kısıtlanma gibi şikayetlere neden olur. Yerleri nedeniyle arkada kaldıkları için genellikle iyi temizlenmez ve bu da diş çürükleri, iltihaplanmalar ve bazen de kistlere neden olabilir.

Dişler Neden Gömük Kalır?

20’lik dişlerin sürme zamanı; bireylerin genetik özellikleri, beslenme şekilleri, dişlerin fonksiyona katılım, ırksal değişiklikler gibi parametreler altında değişiklik gösterse de, genellikle erkeklerde 20–23, kadınlarda ise 21–22 yaşlar arasında olmaktadır. Eğer normal sürme zamanı içerisinde ve sonraki bir yıllık periyotta dişler normal yerlerini alamamışsa, bu tür dişler gömülü dişler olarak adlandırılırlar.

Bazı dişler sürme zamanı geldiği halde ağız ortamına açılmaz ve gömük kalır. Gömük dişler ile ilgili üç teori vardır:

Ortodontik Teori

Çene yapısının normal olarak gelişmesi, büyümesi ve dişlerin çıkması öne doğru olduğundan, bu durumu engelleyen herhangi bir etken dişlerin gömülü kalmasına neden olur.

Filogenetik Teori

Uygarlığın ilerlemesi ile birlikte beslenme şekillerinin değişip, eski insanların beslenme biçimlerinde yer alan sert ve zor gıdaların artık tüketilmemesi, çene büyüme, gelişme ve çiğneme kuvvetinde değişime yol açmıştır.

Mendelian Teori

Ebeveynlerden geçen kalıtımsal farklılıklar sonucunda diş ve kemik boyutlarının birbiriyle uyuşmaması, dişlerin çene kemiğinde sürecek yer bulamamasına neden olur.

20’lik Diş Kaç Günde Çıkar?

20 yaş dişleri; hastanın gelişimini tamamladığı 14-15 yaşlarından itibaren 25-26 yaşlarına kadar  sürebilirler. Ancak üzerinde kemik varsa veya çok kalın bir yumuşak doku varsa bu dişler, gömük veya yarı gömük diş olacak şekilde kalır ve süremeyebilirler. 

20 Yaş Dişleri Neden Çekilmelidir?

20 yaş dişleri mümkün olduğunca erken yaşlarda çekilmelidir. Çünkü ileri yaşlarda çene kemiği esnekliğini yitirdiği için çekim sonrası şişlik, ağrı, hissizlik gibi yakınmalarla karşılaşılabilir. Genç yaşlarda ise dişin kök gelişimi henüz tamamlanmadığı için bu tür şikayetlerin olasılığı azdır.

20 yaş dişiyle ilgili sıkıntıların bazıları antibiyotik tedavisiyle giderilse de aşağıdaki durumlarda mutlaka çene cerrahı tarafından çekim işlemi yapılmalıdır.

 • Çene kavisi içinde yer bulamayan gömük ya da yarı gömük dişlerin etrafındaki yumuşak dokularında enfeksiyon
 • Çene kavisinde yer olduğu ve dişler tamamen sürdüğü halde, yeterli temizlemenin yapılamaması sonucu çürüme ve diş eti hastalığı
 • Sürmekte olan 20 yaş dişinin yandaki dişe baskısı sonucu ağrı
 • 20 yaş dişinin etrafında oluşan kist ve tümörler
 • 20 yaş dişleri yanındaki dişlerin köklerine yaptığı baskı sonucu oluşan kök problemleri ve çürükler
 • Sürmeye çalışan 20 yaş dişlerinin ön dişlerde yaptığı çapraşıklık
 • Ortodontik tedavi sonrasında nüksün engellenmesi

20 Yaş Dişleri Çekilmezse Ne Olur?

20’lik Diş Eti Şişmesi Neden Olur?

20 yaş dişleri 3 farklı şekilde hissedilebilir. İlk olarak 20 yaş dişleri, hastanın  çene kemiğinin tam içinde ise hasta herhangi bir belirti hissetmez. Röntgen kontrollerinde çıkar. 

İkincisi ise yirmilik dişin kemikten çıkmasıyla oluşan durumdur. Kemikten çıkmış ama üzeri diş eti ile örtülü olan bu durumda hasta, 20’lik diş etinde şişlik hissedebilir.

Üçüncü aşama da ise yirmilik diş, yumuşak dokuyu (diş eti ) delip, küçük veya büyük bir kısmı çıkacak şekilde sürebilir. 

Tam süremediği durumlarda (özellikle üçüncü pozisyonda) ve diş etinin iyi temizlenmediği durumlarda dönem dönem şişlik, enfeksiyon ve ağrı olabilir. Perikoronit dediğimiz bu durumlarda, hasta bazen ağız gargarası ve diş fırçalamasıyla rahatlatılabilirken  bazen de antibiyotik kullanılması gerekebilir. Ama kesin tedavisi 20 yaş dişlerinin çekimidir. 

20’lik Diş Nasıl Çekilir?

20 yaş dişi veya dişleri lokal anestezi altında yapılan bir işlemdir. 

Yumuşak doku kaldırıldıktan sonra dişin etrafındaki kemik dokusu kaldırılır. Bazen diş parçalara ayrılarak, daha küçük parçalar halinde çıkarılır. Bazen de dişin etrafındaki kemik kaldırılarak, özel aletlerle çeneden çıkartılır. Daha sonra çekim boşluğu temizlenir ve yumuşak doku dikişlerle kapatılır. Bu işlemlerden sonra hastaya antibiyotik veya ağrı kesici önerilir. 

20 Yaş Dişinin Çekimini Zorlaştıran Unsurlar Nelerdir?

 • Obezite
 • Yoğun kemik varlığı,
 • Büyük dil,
 • Ayrık diş kökleri,
 • Şiddetli öğürme refleksi,
 • Alt çene sinirinin kanalının pozisyonu,
 • İleri yaş,
 • Anestezinin etkin sağlanamadığı durumlar,
 • Aşırı incelmiş alt çene kemiği,
 • Operasyon sahasına sınırlı erişim,

Gömülü Olmayan 20’lik Diş Çekimi

Gömülü olmayan 20’lik diş çekimini tetikleyen unsurlar;

 • Eğer dişin etrafında kist varsa, 
 • Öndeki dişe baskısı varsa, 
 • Küçük çenelerde büyük dişler varsa, 
 • Dişlerde çapraşıklık varsa çenelerde yer kazanmak gibi nedenlerden dolayı çekimi gerekebilir. 

Gömülü olmayan 20’lik diş çekimi cerrahi çekim olarak yapılır. Hastanın; diş eti cerrahi işlemle açılır, etrafındaki kemik dokusu kaldırılır ve diş çekilir. Daha sonra yara yeri dikişlerle kapatılır. 

20 lik Diş Çekiminin Uygun Olmadığı Durumlar Nelerdir?

Gömülü dişler, hastaların büyük çoğunluğunda, hayatlarının bir döneminde sorun çıkartabilirler ve çekilmeleri gerekir. Tam olarak süremeyecek ve ağız hijyeni kötü olan kişilerde çekim gereklidir. Çekilmeyip, takip edildiği durumlarda ise düzenli radyografik kontrol şarttır.

Hastanın genel sağlık durumu uygun değilse ve çok ileri yaşlardaki hastalarda patolojik bir sorun yoksa cerrahi işlem düşünülmez.

Çene cerrahisi uzmanı, hastanın kontrolü sonrasında, yapılacak diş çekiminin anatomik sorun yaratacağına karar verirse ve aynı zamanda o bölgede görülen patolojik bir bulgu yoksa cerrahi müdahale yapmaz.

Gömülü diş bölgesindeki doku ve sinirlerde önemli ölçüde hasar riskinin olması durumunda ve alt diş çekimi esnasında ya da sonrasında çene kırığı gelişebilecek vakalarda çekim işlemi tercih edilmeyebilir veya hastanın bilgisi dahilinde yapılır. Bazen çekime uygun olsa da, çene cerrahı bu dişleri protez yapımında dayanak olarak kullanabilir.

Gömük Diş Ameliyatı Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Ameliyat öncesinde çene cerrahının verdiği ilaçlar alınmalı, düzenli kullanılan ilaçlar hakkında hekime bilgi verilmeli, kanamanın durmasına engel olabilecek aspirin, antikoagülan gibi ilaçlar yine hekim kontrolünde kesilmelidir. Kalp kapak hastalıkları olanlara da çekim öncesi antibiyotik profilaksisi yapılmalıdır.

Gömük Diş Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 • Ameliyat sonrası çene cerrahı tarafından yerleştirilen tampon 30 dakika sonra ağızdan çıkarılır. Kanama devam ediyorsa, bölgeye aynı büyüklükte bir gazlı bez veya pamuk yerleştirilebilir.
 • Operasyon sonrası özellikle ilk 24 saat içinde çalkalama, tükürme yapılmamalıdır.
 • Anestezinin etkisi 2-3 saat içinde geçecektir. Ancak ağrılı ülserlerin oluşmaması için bu sürede dudak ve dilin ısırılmamasına gayret edilmelidir. 
 • Uyuşukluğun devam ettiği sürede bir şey yenmemeli ve sıcak içeceklerden uzak durulmalıdır.
 • Ameliyat sonrasındaki 24 saatlik süreçte, çok sıcak yiyecek ve içecek tüketilmemeli, 2-3 gün yumuşak gıdalarla beslenilmelidir.
 • İlk 24 saat içinde operasyon bölgesine dışarıdan yapılacak soğuk kompres şişlik oluşumunu azaltır. Buz torbası ile yapılacak kompres; 15 dakika tutulup, 15 dakika ara vermek şeklinde uygulanır.
 • Dişler, operasyonun ertesi günü, ameliyat bölgesine daha yumuşak olmak kaydıyla fırçalanabilir.
 • Çene cerrahı tarafından verilen ilaç varsa, aksatmadan ve önerilen şekilde kullanılmalıdır.

20 lik Diş Çekimi Sonrası Oluşan Komplikasyonlar Nelerdir?

Bütün cerrahi işlemlerde olduğu gibi, gömülü 20 yaş dişi ameliyatı sonrasında da bazı komplikasyonlar görülebilmektedir.

Ağrı

20 lik diş çekimi  sonrasında oluşan ağrı, ameliyat bölgesinde yaralanan canlı dokunun bir çeşit tepkisidir. Gömülü diş çekimi yapıldıktan sonra genellikle fazla ağrı oluşmaz ve oluşan hafif ağrı da aneljeziklerle, ağrı kesici ilaçlarla rahatça kontrol altına alınabilir.

Ödem

20 lik diş çekimi sonrasında görülen ödem, kanama ve doku travmasının yanıtıdır. Genellikle ağrısız olan ödem, cerrahi operasyonu takip eden ilk 3 günde en üst seviyede olup, 3. günden sonra azalmaya başlar. Aksi bir durum yoksa bir hafta sonunda tamamen çözülür.

Trismus (Ağız Açmada Kısıtlılık)

Alt çenede bulunan 20 yaş diş ameliyatı sonrasında   ağız açmada hafif kısıtlılık oluşabilir. Bunun sebebi enflamatuar cevaba bağlı olarak çiğneme kaslarında meydana gelen spazm, kasılmadır. Trismus, ameliyat sonrasındaki ilk 2 günde maksimum seviyeye çıkıp ve genellikle 7. günde tamamen geriler.

Alveoler Osteitis (AO), Kuru Soket veya Alveolit

Yirmilik diş çekiminden günler sonra şiddetli ağrı ve ağız kokusuyla ortaya çıkan, hastayı en fazla rahatsız eden komplikasyondur. Alveolar Osteitis, çekilen yirmilik dişin bulunduğu oyuğun enfekte olmasıdır. Alveolit yaklaşık 3 hafta içinde iyileşir. Bu sırada hasta şiddetli ağrı çekebilir.

Enfeksiyonlar

Gömülü dişlere yapılan cerrahi işlem sonrasında bazen enfeksiyon oluşabilir. Postoperatif enfeksiyon oluşumunda; operasyon bölgesinde besin artıklarının birikmesi, yaralı bölgenin kan akışıyla yeterli derecede beslenememesi, cerrahi uygulama sırasında var olan enfeksiyonun yayılması, yanlış antibiyotik kullanımı gibi sebepler etken rol oynar. Bu komplikasyonun oluşması durumunda direnaj ve medikal tedavi uygulanır.

Kanama

Kanama, gömülü dişlere yapılan cerrahi işlem sırasında ve sonrasında olmak üzere ikiye ayrılır. Lokal veya sistemik sebepleri olabilir. Yumuşak doku ve damar ağındaki hasar, yara yüzeyindeki pıhtının bozulması, tükürükte bulunan bazı enzimlerin pıhtıyı eritmesi gibi nedenlerle kanama oluşabilir. Kanama oluşursa ağzı çalkalamak ve tükürme işlemini yapmak kanamayı artırır. Kanama gelen yere iri bir gazlı bez veya pamuk koymak doğru olur. Gazlı bez konduktan sonra hastanın ön dişlerinin temas etmemesi gerekir. Bu büyüklükte bir bezin konulması kanamayı durdurur veya yavaşlatır. Bu uygulamaya rağmen kanama durmazsa bir sağlık merkezine müracaat edilmelidir.

Komşu Dişlere Hasar Verilmesi

Yirmilik  diş çekimi sırasında çekilen dişin yanındaki doku ve dişlere de dikkat edilmesi gerekir. Cerrahi aletlerin doğru kullanılmaması bu komplikasyonun oluşmasına neden olur. Komşu dişte kırık, dişin köküne zarar verilebilir.

Alt Çene Kırığı (Mandibular Fraktürü)

Çok nadir oluşan bir komplikasyondur. Diş çekimi esnasında aşırı kuvvet uygulanması ve hastanın bazı rahatsızlıklar sonucu çene kemiğinin zayıflamış olması alt çene kırığına neden olabilir. Genç hastalara nazaran yaşlı hastalarda görülme olasılığı, yaş ilerledikçe kemiklerdeki esnemenin azalmasından dolayı daha yüksektir.

20 lik Diş Çekimi Fiyatları Nedir?

20 lik diş çekimi fiyatının belirlenebilmesi için hastanın ağız ve diş muayenesinin yapılması gerekir. Çekim fiyatları özellikle tedavinin uygulandığı kliniğe, doktor tecrübesine ve hastanın ihtiyacına göre değişiklik göstermektedir. Ağız ve diş tedavinizin doğru yapılabilmesi için uzman ve tecrübeli hekimlere başvurmanız son derece önemlidir.

RANDEVU TALEP FORMU

Dentram Diş Klinikleri Uzman Doktorlarından Randevu Almak için Lütfen Formu Doldurunuz

  Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatma metnini buradan inceleyebilirsiniz.

  Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Rıza Metni

  Tercihiniz uyarınca bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi, sizi daha iyi tanıyabilmek ve size özel fırsatlar sunmak için işliyor olacağız. Örneğin, eğitim durumunuz, mesleğiniz, ilgi alanlarınız uyarınca size özel fırsatlar tasarlamamızı ve sunmamızı isterseniz bu bilgilerinizi işliyor ve size özel fırsat/hizmetlerden yararlanmanızı sağlıyoruz. Bizimle bu kapsamdaki kişisel verilerinizi paylaşmak zorunda olmadığınızın belirtmek isteriz.
  Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen kapsamda işleyebilmemiz için rıza vermek isterseniz kutucuğu işaretleyebilirsiniz.

  - İşlenmesi İstenen Kişisel Veriler: Ürün/hizmetlerimize ilişkin tercih, beğeni ve kullanım alışkanlıklarınız ile ilgi alanlarınız; sizinle olan ilişkimiz kapsamında sağladığınız müşteri işlem bilgileriniz; satın alınan ürün, hizmet süreçlerinde veya anket ve kampanyalarımızda sağladığınız pazarlama bilgileriniz; mesleğiniz; medeni durumunuz, eğitim durumunuz; kimlik ve iletişim bilgileriniz, bize sağladığınız kişisel verilerinizin analizi sonucunda elde edilen verileriniz.
  - Verilerin İşlenme Amaçları: Ürün/hizmetlerimize dair deneyiminizi geliştirmek ve kişiselleştirmek; profilleme, segmentasyon ve pazarlama analizleri süreçlerini yürütmek; müşterilerimizin ihtiyaç, tercih ve ilgi alanlarını anlamak; müşterilerimizin ihtiyaçlarına, tercihlerine ve ilgi alanlarına uygun ürün/hizmetleri sunmak; pazarlama stratejilerimizi belirlemek ve pazarlama faaliyetlerimizin etkinliğini ölçmek.
  - Verilerin Faaliyet Kapsamında Aktarılacağı Taraflar: Yukarıdaki aynı amaçları gerçekleştirebilmek için destek ve hizmet aldığımız tedarikçiler, iş ortaklarımız, grup şirketlerimiz ve üreticiler.

  Kişisel verilerinizi yukarıdaki Rıza Metninde belirtilen kapsamda işlememizi onaylıyor musunuz?

  Dentram Diş Klinikleri'nin tanıtım ve kampanyalarından haberdar olmak için ileti almak ister misiniz?

  Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır