METAL AMALGAM – METAL  DOLGU (SMART PROTOKOLU) ÇIKARTILMASI

METAL AMALGAM – METAL  DOLGU NUN SMART PROTOKOLUİLE ÇIKARTILMASI 2016’da IAOMT protokol önerileri resmi olarak Güvenli Cıva Amalgam Çıkarma Tekniği (SMART) olarak yeniden isimlendirildi.

Tüm diş amalgamı restorasyonları yaklaşık % 50 oranında cıva içerir ve raporlar ve araştırmalar bu dolguların cıva buharı yaydığı konusunda tutarlık gösterir.

Bilimsel araştırmalar, diş cıva amalgamının diş hekimlerini, diş hekimliği çalışanı, diş hastalarını ve / veya fötusları cıva buharı, cıva içeren partikül ve / veya diğer cıva kontaminasyonlarına maruz bıraktığını göstermektedir.

Ayrıca, diş fırçalama, temizleme, dişlerin sıkılması, çiğneme vb. sırasında cıva buharının diş cıva amalgamlı dolgulardan daha da yüksek oranda salındığı bilinmektedir. Ayrıca cıvanın diş cıva amalgamlı dolgularının yapılması, değiştirilmesi ve çıkarılması sırasında da salındığı bilinmektedir.

Mevcut bilimsel kanıtları kullanarak IAOMT, prosedür için kullanılacak ayrıntılı koruyucu önlemler de dahil olmak üzere mevcut diş cıva amalgamlı dolguların çıkarılmasına yönelik geniş kapsamlı güvenlik önerileri geliştirmiştir. IAOMT’un önerileri, bu geleneksel stratejileri ancak son zamanlarda bilimsel araştırmada tanımlanabilmiş çok sayıda ilave koruyucu önlemlerle takviye ederek maske kullanımı, suyla yıkama ve yüksek hacimli emme gibi geleneksel güvenli amalgam çıkarma teknikleri üzerine inşa edilmiştir.

 • Bir amalgam ayırıcısı, diş kliniklerinden atılan pis suya salınmamasını sağlayacak şekilde cıva amalgam atığını toplamaya uygun şekilde kurulmalı, kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.
 • Cıva dolgularının çıkarıldığı her odada, bir veya daha fazla cıvalı dolgunun çıkarılması sırasında meydana gelebilecek cıva buharını ve amalgam partiküllerini bertaraf edebilecek yüksek hacimli bir hava filtrasyon sistemi (kaynakta oral aerosol vakum gibi) olmalıdır.
 • Mümkünse, havadaki cıva yoğunluğunu azaltmak için pencereler açılmalıdır.
 • İşlemden önce durulaması ve yutması için hastaya bir odun kömürü bulamacı, klorella veya benzer bir emici madde verilecektir (hasta reddetmediği veya bunu klinik olarak uygunsuz hale getiren başka kontrendikasyon olmadığı sürece).
 • Diş hekimi, diş hekimliği çalışanı ve hasta için koruyucu önlükler ve kapaklar kullanılmalıdır. Odada mevcut olanların tümü korunmalıdır. Çünkü prosedür sırasında büyük miktarlarda meydana gelen partiküller, emme cihazları tarafından emilemeyebilir. Bu partiküllerin hastanın ağzından ellerine, kollarına, yüzüne, göğsüne ve diş hekimliği çalışanı ile hastanın vücudunun diğer kısımlarına yayılabileceği kanıtlanmıştır.
 • Lateks olmayan nitril eldivenler diş hekimi ve odadaki tüm diş hekimliği çalışanı tarafından kullanılmalıdır.
 • Maskeler ve saç / kafa boneleri diş hekimi ve odada bulunan tüm diş hekimliği çalışanı tarafından kullanılacaktır.
 • Cıva veya pozitif basıncı yakalamak için sınıflandırılmış, uygun şekilde kapatılmış, solunum sınıfı bir maske ya da hava veya oksijen sağlayan uygun şekilde kapatılmış bir maske, diş hekimi ve odada bulunan tüm diş hekimliği çalışanı tarafından kullanılacaktır.
 • Hastanın cildini ve giysilerini korumak için diş izolasyon lastiğinin altında / çevresinde başı / yüzü / boynu tam örtecek bariyerin yanı sıra vücudu tam örten bir bariyer kullanılmalıdır.
 • Hastaya nazal maske ile iletilen harici hava veya oksijenin ayrıca hastanın işlem sırasında herhangi bir cıva buharını veya amalgam partikülünü solumamasını sağlayacak şekilde kullanılmalıdır. Bir burun kanülü, hastanın burnu tamamen geçirimsiz bir bariyerle örtülü olduğu sürece bu amaç için kabul edilebilir bir alternatiftir.
 • Lateks olmayan nitril malzemeden yapılmış bir diş izolasyon lastiği hastanın ağzına açılmayacak şekilde konulmalıdır.
 • Hastanın cıvaya maruz kalma oranını azaltmak için diş izolasyon lastiğinin altına bir tükürük emici yerleştirilmelidir.
 • Amalgam dolgusunun çıkarılması sırasında, diş hekimi cıvaya maruz kalma oranını azaltmak için kaynakta oral aerosol vakumunu çalışma alanına çok yakın bir mesafede kullanmalıdır (yani, hastanın ağzından iki ila dört inçlik mesafede).
 • Yüksek hızlı tahliye, zorunlu olmayan ancak tercih edilen bir Temizleme aygıtı takıldığında daha iyi yakalama sağlar.
 • Ortamda buluna cıva seviyesini azaltmak için sıcaklığı azaltacak bol miktarda su ve cıva boşaltımını tutacak geleneksel yüksek hızlı tahliye cihazı gereklidir.
 • Amalgam parçalara bölünmeli ve küçük çaplı bir karbür matkap kullanılarak mümkün olduğunca büyük parçalar halinde çıkarılmalıdır.
 • Çıkarma işlemi tamamlandıktan sonra, hastanın ağzı suyla iyice yıkanmalı ve daha sonra bir bulamaç kömür, klorella veya benzeri emici madde ile durulanmalıdır.
 • Diş hekimleri, cıva bulaşmış bileşenlerin, giysilerin, ekipmanların, oda yüzeylerinin ve diş hekimi koltuğunun uygun şekilde elleçlenmesi, temizlenmesi ve / veya bertaraf edilmesi ile ilgili federal, eyalet ve yerel çapta mevcut düzenlemelere riayet etmelidir.
 • Dişçi koltuğunda veya ana emme ünitesinde bulunan emme tuzaklarının açılması ve bakımı sırasında, diş hekimliği çalışanı yukarıda açıklanan uygun kişisel koruma ekipmanını kullanmalıdır.

Bir güvenlik önlemi olarak, IAOMT’nin hamile veya emziren kadınlarda amalgam dolgu çıkarma işleminin yapılmasını önermediğini ve IAOMT’un hamile veya emziren diş hekimliği çalışanının amalgam dolgularının yapısını bozacak işleri (bunların çıkarılması dahil) yapmasını önermediğini belirtmek gerekir.

METAL AMALGAM –  DOLGU (SMART PROTOKOLU) ÇIKARTILMASI İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İÇİN DENTRAM’A MÜRACAAT EDEBİLİRSİNİZ.

Kampanyalarımızdan haberdar olmak için mail adresinizi gönderiniz

Copyrights © 2020 Dentram Diş Klinikleri
Bu site Estetik Diş Hekimliği ve Genel Diş Hekimliği Uygulamaları hakkında hastaları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Site içeriğinde bulunan bilgiler, bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi ve tanı koyması yerine geçmez.