Meridyen Sistem Ve Diş – Organlara Bağlantılar

Meridyen sistemi: Vücudun tüm yüzeyi, belirli anahtarlama noktalarında (akupunktur noktaları) kas fasyasında küçük, anatomik olarak kanıtlanmış nörovasküler demetler olarak görünen bir enerji kanalları ağı (meridyenler) ile kaplıdır. Meridyenler boyunca bilgi aktarımı, akupunktur noktalarına radyoaktif olarak etiketlenmiş maddelerin enjekte edilmesiyle de gösterilmiştir.

Bu meridyenlerin her biri belirli bir dişi veya diş grubunu hareket ettirmekle birlikte bazı anatomik yapılar ve organ bölgeleri ile ilişkilidir. Bu nedenle belirli bir diş bölgesindeki inflamasyon veya rahatsızlık neredeyse her zaman bu meridyen tarafından yönetilen bölgede bir rahatsızlığa neden olur ve aynı şekilde rahatsızlık giderildikten sonra burada iyileşme görülür. Biyolojik bir diş hekimi, belirli bir organa veya organ bölgesine bağlı dişlere ve diş bölgelerine aşina ise bu meridyen boyunca görülen rahatsızlıkları esas alarak hastayla hedefe yönelik bir konsültasyon yapabilir. Bunun karşılığında diş hekimi, karşılık gelen diş bölgesindeki nöral tedavi ile meridyen boyunca iyileşmeyi uyarabilir. Bu, hastalar için çok ikna edici bir tanı ve tedavi simülasyon yöntemidir. Çünkü geçici iyileşme birkaç saniye içinde veya birkaç saat içinde yaşanır. Enjeksiyonun uygulandığı yer bir diş olmasına rağmen kolda iyileşme hissedilebilir.

Meridyenlerin dar tanımlanmış ve kesin uzak etkisine ek olarak, ağız boşluğuna atıfta bulunan bir miyotom vardır: C1-C7. Temel olarak, ağızdaki tüm oral bozukluklar genellikle başın hareket etmesini sınırlayacak boyun ağrıları olarak ortaya çıkar.

Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır