Missie & Visie

Als DENTRAM management zijn wij betrokken bij;

  • Het hoge niveau van klant tevredenheid
  • Geen behandelingen verrichten die schade verrichten aan de mens en de omgeving
  • Zullen handelen volgens rechten en wetten van de Republiek Turkije
  • De medewerkers zullen ondersteunen bij eventuele scholing om de toekomst van het management kwaliteit systeem te ontwikkelen.
  • ALS EERST DE KWALİTEİT te waarborgen, op tijd te handelen en het juiste service te verlenen
Misyon ve Vizyon

Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır