Prof. Dr. Serhat Yalçın DDS Ph.D

Uzmanlık Alanı : Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı


Prof. Dr. Serhat YALÇIN Kimdir?

Prof. Dr. Serhat YALÇIN DDS Ph.D, çene cerrahisi ve implantoloji uzmanı,  İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ nden mezun oldu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı. 1989 – 90 yılında İngiltere’ de Londra Queen Mary’s University Hospital, Roehampton Maksillofasiyal Cerrahi Bölümü’nde Honorary Registrar olarak bir yıl süreyle çalıştı. Burada özellikle maksillofasiyal cerrahi konusunda tecrübe edinmiştir.

1990 yılında Böbrek yetmezliği olan hastaların çene kemiklerindeki değişiklikleri incelediği tezi ile Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi uzmanı, doktoru oldu. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi derneğinin (TAOMS) yönetim kurulu üyesi ve sekreteri olarak görev yaptı.2015 yılında kendi isteği ile emekli oldu. Kurucusu olduğu Dentram Diş kliniklerinde medikal direktör olarak çalışmaya devam etmektedir. 2015 yılında Dentram Academiyi kurdu. Dentram Academide diş hekimleğine Dişhekimliği ile ilgili mesleki konularda eğitim faliyeti düzenlemektedir. Prof.Dr. Serhat YALÇIN’ın ilgi alanları; İmplantoloji, Kemik rejenerasyonu ve  Çene Eklemi Hastalıklarıdır. İmmediat anınıda implant yerleştirilmesi ve yükleme konularında çalışmıştır. Elmacık kemiği Zygoma (zigoma) implantları ile üst çenelerde aşırı kemik kaybı olan hastalarda sabit protez ve all on 4 teknikleri konusunda dişhekimlerine kurslar düzenlemektedir.

Prof. Dr. Serhat YALÇIN çene cerrahisi ve implantoloji uzmanı olarak çok sayıda yerli ve yabancı bilimsel dergi editörlüğü yapmaktadır. Yüzden fazla yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makalesi vardır. Çok sayıda tebliğ ve konferans vermiştir. Çene Eklemi ile ilgili 2 .baskısı nı yaptığı bir kitabı vardır. Travma isimli kitapta   Mandibula kırıkları bölümünü yazmıştır. Kanser Hastalarına yaklaşım isimli kitapta “onkoloji hastalarında dişhekiminin yaklaşımı ” bölümünü yazmıştır.  Çene eklemi ile ilgili 3 adet kitapta bölüm yazarlığı yapmıştır. Ortodonti Uzmanı Dr.Aylin Yalçın ile evli olup bir kız bir erkek çocuğu vardır.

Özel ilgi alanları yelken ve seyahat etmektir.

 

bronj
https://www.dentram.com/wp-content/uploads/2018/10/bronj.pdf

 

 

Prof.Dr.Serhat YALÇIN’ın Yayınları

1. Yalçın S. The most memorable year in my   career.  British Dental Journal 1990;9:346.

2. Yalçın S. A unique natural supported partial denture. British Dental Journal 1992;172:87.

3. Gümrü O Z, Yalçın S. Surgical treatment of paresthesia following over-extension root canal filling material: a case report. J. Nihon University School of Dentistry  1991;33:49-53.

4. Yalçın S, Turoğlu T, Özdamar Ş, Sadıkoğlu Y, Gürbüzer B, Yenici O. Ewings tumor of the mandible. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology 1993;76:362-67.

5. Timoçin N, Yalçın S, Özgen M, Tanyeri H. Supernumerary molars and paramolars. Case reports. J.Nihon.Univ.Sch.Dent. 1994;36:145-150.

6. Timocin N, Gumru OZ, Oner B, Yalcin S. Oral tüberküloz. Dişhekimliğinde Klinik  1989;1:13-16.

7. Yalçın S.Kronik Böbrek Yetmezliğinin Diş ve Çevre Dokularına Olan Etkisinin Radyolojik, Histolojik ve Sintigrafik Olarak İncelenmesi, Doktora Tezi, 1990.

8. Timocin N, Gumru OZ, Yalcın S. Magnetik rezonans görüntülemenin çene-yüz cerrahisindeki önemi. Dişhekimliği 1990;1:35-36.

9. Tosun Y, Yalcın  S. İntrüzyonun apikal kök rezeksiyonu üzerindeki etkisi. Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1991;12:171-175.

10. Uçmaklı E, Yalçın S, Gürbüzer B, Yıldırım Ş, Evrenkaya R, Yücel O. Sistemik amiloidozun teşhisinde dişeti biopsisi ile labial minor tükürük bezi biopsilerinin karşılaştırılması ve tanıdaki yeri. İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1992;26:217-221.

11. Erkan Z, Yalcın S, Gurbuzer B. External rezorpsiyon ve periapikal lezyonlar sonucu periodontal desteği kaybolmuş dişlerin retrograt amalgam ve endodontik implantlarla tedavisi. İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1992;26:74-78.

12. Yalçın S, Tosun Y, Erkan Z, Gürbüzer B, Özdamar Ş. Kompound Odontoma. Dişhekimliğinde Klinik 1992;5:50-53.

13. Erkan Z, Yalcın S, Ucmaklı E. Pulpa boşluğunda daralma ve tıkanmaların nedenleri ile bu oluşumların histopatolojik yapılarının araştırılması. İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1992;26:25-31.

14. Timoçin N, Erseven G, Gümrü O Z, Alatlı C, Öner B, Yalçın S. Periferik ameloblastoma. İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1992;26:35-38.

15. Tosun Y, Özdamar Ş, Tezcan Ş, Yalçın S, Özgen M. Nance apareyinin damak mukozası üzerine etkisinin histolojik yönden incelenmesi. Türk Ortodonti Dergisi 1992;5:37-40.

16. Yalcın S, Erkan Z,Gurbuzer B, Yucel   O. Sinüs içerisinde taşkın kanal dolgu maddesi (bir vaka nedeni ile) Dişhekimliğinde Klinik 1992;3:95-97.

17. Erkan Z, Yalçın S, Aslanalp V. Dört tip retrograt dolgu maddesinin tıkama yeteneği ve apikal sızıntı yönünden elektrokimyasal metodla incelenmesi. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1992;9:89-100.

18. Yalçın S. Kronik böbrek yetmezliği olan ve böbrek transplantasyonu geçirmiş hastaların oral dokularındaki değişiklikler ve dişhekiminin yaklaşımı. Dişhekimliğinde Klinik 1993;6:50-54.

19. Yalçın S, Gürbüzer B. Multiple impacted teeth in the maxilla. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology 1993;76:130.

20. Erkan Z, Yalcın S, Gurbuzer B, Gultepe M. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda dializ öncesi ve sonrası total tükürük ve kan değerlerinin incelenmesi. İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1993;27:159-162.

21. Timoçin N, Yalçın S, Alkaner Y. Kıllı dil (bir olgu nedeni ile) Dişhekimliğinde Klinik 1993;6:14-17.

22. Timoçin N, Yalçın S, Özgen M, Tanyeri H. Menapoz dönemi oral problemler ile oral ve vaginal smirler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dişhekimliği 1993;3:244-248.

23. Yalçın S. Diabetli hastalara uygulanan iki ayrı vazokonstriktör içeren lokal anestetik maddenin kan glikoz  konsantrasyonu üzerine etkilerinin araştırılması. Dişhekimliği 1993;13:14-18.

24. Yalçın S, Uçmaklı E, Yaylacı M, Üskent N. Kanser hastalarında kullanılan kemoterapotik ilaçların oral mukoza ve labiyal minör tükürük bezleri üzerine olan uzun süreli etkilerinin araştırılması.  İ.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1993;27:99-106.

25. Yalçın S, Cebeci B S, Serdar A, Yücel O, Coşkun M. Ekokardiografik yöntem ile adrenalin ve octapressin içeren farklı iki lokal anestezik maddenin kardiovasküler sistem üzerine olan etkilerinin incelenmesi. Dişhekimliğinde Klinik 1993;3:73-79.

26. Timoçin N, Ünal S, Yalçın S, Aktay R, Mudun A, Cantez S. Adrenalin ve octapressin içeren iki lokal anestezik maddenin ağız mukozasındaki lokal kan akımına etkilerinin ve etki sürelerinin incelenmesi. İ.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1994;28:23-27.

27. Yalçın S, Turoğlu T, Pekel Ö, Yalçınkaya C. A Neurofibromatosis type I (NF-1) case with gingival neurofibroma. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty 1994;27:102-106.

28. Özbayrak T, Katipoğlu B, Öner B, Yalçın S, Tanyeri H. Diklofenak potasyum ve tiaprofenik asit’in alt akıl dişlerinin ameliyatlarından sonra post operatif ağrı üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması. Dişhekimliği 1994;3;254-258.

29. Özsaruhan Ü, Timoçin N, Saraç M, Doğan Ö, Yalçın S, Soley S, Göral S, Nişancı Y, Yaygın kullanılan elektirikli dişhekimliği aletlerinin “PaceMaker”lı hastalarda güvenilirliği. İ.Ü.Dişhek Fak Der 1994;28:233-236.

30. Tanyeri H, Güç Ü, Nurkesim S, Yalçın S. Mandibulada lokalize olmuş bir ameloblastoma olgusu. İ.Ü.Dişhek Fak Der 1994;28:104-109.

31. Yalçın S, Özgen M, Alkaner Y. Çocuklarda mandibula kırıkları ve tedavisi ( olgu bildirisi).Pedodonti Klinik/Araştırma 1995;2:71-75.

32. O.Z.Gümrü, Koçak H, Katipoğlu AB, Yalçın S, Tanyeri H. Burkitt Lenfoma (Bir olgu nedeni ile) Dişhekimliği Dergisi 1995;19:29-32.

33. Yalçın S, Haznedaroğlu F, Fıratlı E, Aybar B, Gür H. Endodontik İmplantlar: Olgu sunusu. Oral İmplant Dergisi 1995;2:25-30.

34. Haznedaroğlu F, Gür H, Yalçın S, Cura N, Tanyeri H, Sübay K. Travma sonrası oluşan kök kırığının titanyum endodontik implant ve kuron protezi ile restorasyon: iki olgu bildirimi. Oral İmplantoloji Der.1996;3:19-25.

35. Yalçın S, Yıldırım S,Şenkesen F, Tanyeri H, Olgaç V. Pleomorfik Adenom ( olgu bildirisi). İ.Ü.Dişhekimliği Dergisi 1996;30:49-52.

36. Tanyeri H, Akyüz N, Ağırbaş E, Yalçın S, Katipoğlu AB, Eren N, Güç Ü. RAS tanısı konan hastalarda folat, demir, total demir bağlama kapasitesi, B12 vitamini ve hematolojik değerlerin incelenmesi. Dişhekimliği Dergisi 1996;21:167-169.

37. Haznedaroğlu F, Yalçın S,  Sübay K. Avülse dişlerin tedavisi. Olgu bildirisi. Ulusal Travma Dergisi 1996;2:85-88.

38. Tanyeri H, Katipoğlu AB, Ağırbaş E, Yalçın S, Güç Ü, Işık N. Rekürrent Herpes Simpleks tanısı konmuş hastalarda IgG alt guruplarının araştırılması.Dişhekimliği Dergisi 1996;(4) 19;92-94.

39. Haznedaroğlu F, Sübay K, Yalçın S, Yırcalı A, Uysal F. Travma sonrası alveolünden çıkan (avülse) dişlerin tedavisi ve prognozu. Dişhekimliği Dergisi 1996;(4) 19;128-136.

40. Tanyeri H, Ağırbaş H, Yalçın S, Katipoğlu B, Güç Ü. Herpes simpleks virüs infeksiyonu tespit edilen hastalarda uzun süreli asiklovir kullanımının araştırılması. J Turkish Oral Maxillofac Surg 1997;1:20-24.

41. Yalçın S. Nervus alveolaris inferiorun blok anestezisinde klasik mandibular anestezi tekniği ile Gow-Gates anestezisi tekniğinin klinik etkilerinin karşılaştırılması. Dişhekimliği Dergisi 1998;6:209-214.

42. Yalcin S, Yalcin F, Soydinc M, Palanduz S, Gunhan O. Gingival fibromatosis combined with cherubism and phychomotor retardation: a rare syndrome. J Periodontol 1999: 70: 201-204.

43. Yalcin S, Gurkan B, Aybar B. Karışık dişlenme döneminde olan çocuklarda mandibula fraktürlerinin tedavisi. Ulusal Travma Dergisi 1999: 5: 164-169.

44. Gurkan B, Aybar B, Emes Y, Yalcin S. Odontojenik orofasiyal enfeksiyonların retrospektif olarak değerlendirilmesi. Dişhekimliği Dergisi 1999: 32: 60-65.

45. Yalcin S, Yaltırık M. Temporomandibular eklem dislokasyonu şikayetiyle kliniğe başvuran bir akromegali olgusu. Dişhekimliği Dergisi 1999: 32: 66-71.

46. Ordulu M, Tanyeri H, Agırbas E, Katiboglu AB, Yalcin S, Guc U. Prekanseröz lezyonlarda flow sitometrik analizle hücresel DNA içeriğinin araştırılması. Dişhekimliği Dergisi 2000: 33: 9-13.

47. Aybar B, Yalcin S, Yazar TT, Gurel A, Emes Y, Yıldırım F, Yesildere T. Deneysel kemik defektlerinin onarımında yönlendirilmşi doku rejenerasyonu (YDR)’nun ve YDR ile birlikte değişik kemik greftlerinin birlikte uygulanmasının histopatolojik olarak araştırılması. İst. Tıp Fak. Mecmuası 2000:63:170-175.

48. Yalcin S, Aybar B, Ertekin C, Guloglu R. Hastanın kendisinin oluşturduğu travmatik makro glossiyi önlemek için ağız aşısı apareyinin kullanımı. Ulusal Travma Dergisi 2001: 7: 70-73.

49. Yalcin S, Haznedaroglu F. Büyük azı dişleri bölgesinde endodontik cerrahi tedavi: Olgu sunumu. Dişhekimliği Dergisi 2002: 47: 252-257.

50. Yalcin S, Aybar B, Haznedaroglu F, Yucel E. Bilateral oroantral fistulas following devitalization of teeth by arsenic trioxide: a case report. J Endodontics 2003: 29: 205-207

51. Ordulu M, Aktas I, Emes Y, Yalcin S. Temporomandibular eklem hastalıklarının tedavisinde artrosentez kulanımı. Akademik Dental 2003: 5: 1-7.

52. Ordulu M, Aktas I, Emes Y, Ozturk T, Yalcin S. İmplant uygulamalarında karşılaşılan komplikasyonlar. Akademik Dental 2004: 22:46-53.

53. Yalcin S, Emes Y, Ordulu M, Aktas I, Meric U, Ozturk T. Temporomandibular eklemde redüksiyonsuz anterior disk deplasmanının cerrahi tedavisi: Olgu sunumu. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2004: 38: 1-5.

54. Yalçın S, Aybar B, Palandüz Ş, Haznedaroğlu F, Yazar T, Emes Y. Turner Syndrome. Quintessence International 2001;32:748-49.

55. Yalcin F, Yalcin S, Berber L, Gur H. Peripheral giant cell granuloma combined with facial hemangioma. A case report. J Int Academy of Periodontology 2005: 7: 108-114

56. Ordulu M, Emes Y, Aktaş İ, Ateş M, Yalçın S. Oronasal Communication Caused By A Denture With Suction Cup As A Result Of A  Mixed Tumor Excision: A Case Report. Quintessence int. 2006; 37: 41-44.

57. Ordulu M, Aktas I, Yalcin S, Azak AN, Evlioglu G, Disci R, Emes Y. Comparative study of the effect of tube drain and methylprednisolone after third molar surgery. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology 2006; 101: e96-e100.

58. Yalcin S, Ordulu M, Emes Y, Gür H, Aktas I, Caniklioglu C. Alveolar Distraction Osteogenesis by Leibinger Endosseous Alveolar Distractor Before Placement of Dental Implants. Implant Dent 2006; 15:1-3

59. Yalcin Serhat, Aktas İrem, Emes Yusuf, Atalay Belir. Accidental Displacement of a High Speed Hand Piece Bur During Mandibular Third Molar Surgery: A Case Report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008 Mar;105(3):e29-31.

60. Serhat Yalcin, Irem Aktas,Yusuf Emes, Gul Kaya, Buket Aybar, Belir Atalay.             “A technique for atraumatic extraction of teeth prior to immediate implant placement using implant drills.” Implant Dentistry. 2009;18:464-72.

61. Emes Y, Aktas I , Atalay B , Aybar B., İssever H., Yalçın S. Bone healing following cyst enucleation without the aid of graft materials: A Computed Radiographic Analysis. 20th number of Journal Apolonia. Macedonia 2008

62. Yalçın S., Aybar B., Aktaş İ., Emes Y., Öncü B. Oroantral Fistül Tedavisinde Cerrahi Yaklaşımlar. Dişhekimliği Dergisi. Sayı 89. 5/2009.

63. Yusuf Emes, Belir Atalay, Irem Aktas, Bora Oncu, Buket Aybar, Serhat Yalcin. “Management of a Mandibular Fracture Accompanying a Gunshot Wound” . Journal of Craniofacial Surgery 2009 Nov;20(6):2136-8

64. Serhat Yalcin, Irem Aktas,Yusuf Emes, Gul Kaya, Buket Aybar, Belir Atalay. “A technique for atraumatic extraction of teeth prior to immediate implant placement using implant drills.” Implant Dentistry. 2009 Dec;18(6):464-72

65. Aktas I, Yalcin S, Sencer S. Intra-articular injection of tenoxicam following temporomandibular joint arthrocentesis: a pilot study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2010 May;39(5):440-5. Epub 2010 Mar 7.

66. Aktas I, Yalcin S, Sencer S. Prognostic indicators of the outcome of arthrocentesis with and without sodium hyaluronate injection for the treatment of disc displacement without reduction: a magnetic resonance imaging study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2010 Aug 10. [Epub ahead of print]

67. Yalcin S., Oncu B., Emes Y., Atalay B., Aktas I.   Surgical Treatment of Oroantral Fistulas, A Clinical Study of 23 Cases. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.

68. Emes Y., Aybar B., Vural P., Neslihan Y.S., Atalay B:, Kaya S.A., İşsever H., Yalçın S., Bilir A. Effects of Bone Morphogenetic Proteins on Osteoblast Cells: Vascular Endothelial Growth Factor, Calcium, Inorganic Phosphate and Nitric Oxide Levels. Implant Dentistry. Volume 19, Number 5 page: 419-427. 2010.

69. Aktaş İ., Yalçın S. Temporomandibular Eklem Hastalıklarında Kullanılan Tedavi Yöntemleri. Dişhekimliği Dergisi. 2/2011 Haziran sayı:98 sayfa 36-39.

70. Yusuf Emes, Buket Aybar, Serhat Yalcin . On The Evolution of Human Jaws and Teeth: A Review. Bull Int Assoc Paleodont. 2011;5(1):37-47.

71. Emes Y, Ipekoğlu M, Haznedaroğlu H, Işsever H, Yalçin S, Altintaş S.The effects of freeze drying and solvent dehydration on the bending strength and calcium content of cortical bone. Acta Orthop Traumatol Turc. 2011 Sep;45(5):365-9.

72. Atalay B, Yalcin S, Emes Y, Aktas I, Aybar B, Issever H, Mandel NM, Cetin O, Oncu B.Bisphosphonate-related osteonecrosis: laser-assisted surgical treatment or conventional surgery?Lasers Med Sci. 2011 Nov;26(6):815-23. Epub 2011 Aug 2.

73. Emes Y, Akça K, Aybar B, Yalçın S, Çavuşoğlu Y, Baysal U, Işsever H, Atalay B, Vural P, Ergüven M, Çehreli MC, Bilir A. Low-level laser therapy vs. pulsed electromagnetic field on neonatal rat calvarial osteoblast-like cells. Lasers Med Sci. 2013 May;28(3):901-9.

74. Immediate implant placement without bone grafting: a retrospective study of 110 cases with 5 years of follow-up. Atalay B, Öncü B, Emes Y, Bultan Ö, Aybar B, Yalçin S. Implant Dent. 2013 Aug;22(4):360-5.

75. Atalay B, Aybar B, Ergüven M, Emes Y, Bultan Ö, Akça K, Yalçin S, Baysal U, Işsever H, Çehreli MC, Bilir A. The effects of pulsed electromagnetic field (PEMF) on osteoblast-like cells cultured on titanium and titanium-zirconium surfaces. J Craniofac Surg. 2013 Nov;24(6):2127-34.

76. Emes Y, Arpınar IŞ, Oncü B, Aybar B, Aktaş I, Al Badri N, Atalay B, Işsever H, Yalçın S. The next step in the treatment of persistent temporomandibular joint pain following arthrocentesis: a retrospective study of 18 cases. J Craniomaxillofac Surg. 2014 Jul;42(5):e65-9.

77. Emes Y, Oncu B, Aybar B, Al-Badri N, Işsever H, Atalay B, Yalçın S. Measurement of the lingual position of the lower third molar roots using cone-beam computed tomography. J Oral Maxillofac Surg. 2015 Jan;73(1):13-7.

78. Emes Y, Yalcin S, Aybar B, Bilici IS. Infratemporal fossa infection with inferior alveolar nerve involvement. J Istanb Univ Fac Dent. 2016 Oct 1;50(3):46-50.

79. Emes Y, Bilici IŞ, Aybar B, Sancaklı E, Issever H, Yalcin S. Evaluation of occlusion types, pain severity, and onset of complaints in 127 patients with temporomandibular disorders: A retrospective study. Cranio. 2018 Aug 28:1-6.

80. Bilici IŞ, Emes Y, Aybar B, Yalçın S.Evaluation of the effects of occlusal splint, trigger point injection and arthrocentesis in the treatment of internal derangement patients with myofascial pain disorders. J Craniomaxillofac Surg. 2018 Jun;46(6):916-922.

Kampanyalarımızdan haberdar olmak için mail adresinizi gönderiniz

Copyrights © 2020 Dentram Diş Klinikleri
Bu site Estetik Diş Hekimliği ve Genel Diş Hekimliği Uygulamaları hakkında hastaları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Site içeriğinde bulunan bilgiler, bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi ve tanı koyması yerine geçmez.