Kalite

  • Kalite Yönetim Sistemi adı altında gerçekleştirilecek iç ve dış tetkiklerden başarı ile geçilmesi ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirmesinin gerçekleştirilmesi,
  • KYS Süreç Metriklerinin İzlenmesi Matrisi kapsamında her bir gösterge bazında hedeflenen değerlerin yakalanması
  • 2014 Yılı sonunda müşteri portföyünü bir önceki yıla göre %20 arttırılması,
  • Müşteri memnuniyetinin minimum %85’in üzerinde tutulması,
  • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili iç eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve çalışanların kalifikasyon güçlerinin arttırılması ve personel başına yıllık minimum 5 saat iç eğitim düzenlenmesi,
  • 2014 Yılında Sağlık Turizmi faaliyetlerinin geliştirilmesi

 

ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 ise Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması esnasında uygulanması gereken şartları tanımlayan ve belgelendirmeye esas teşkil eden standarttır. Bununla birlikte, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO)’nun yayımlamış olduğu kılavuz standartlar da vardır. ISO 9001 ve kılavuz standartlar, ISO 9000 serisi olarak adlandırılmaktadır.

Kampanyalarımızdan haberdar olmak için mail adresinizi gönderiniz

Copyrights © 2017 Dentram Diş Klinikleri
Bu site Estetik Diş Hekimliği ve Genel Diş Hekimliği Uygulamaları hakkında hastaları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Site içeriğinde bulunan bilgiler, bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi ve tanı koyması yerine geçmez.