Ağrısız Anestezi; STA Bilgisayar Destekli Anestezi Cihazı

STA, diş hekimlerine anestezi uygulamalarını, kontrol edilebilen, hastanın ağrı eşiğinden düşük bir hız ile, hemen hemen anestezi uygulamasının hemen ardından anestezinin başlamasına imkan vererek yapılmasına olanak sunmaktadır.

STA, diş hekimliği rutininde uygulanan tüm enjeksiyonların yapılmasına olanak sağlamaktadır. STA sisteminde bulunan tek diş anestezi modu ile gerçekte çok ağrılı olduğu bilinen intraligamenter anestezi uygulaması basınç algılama teknolojisi sayesinde en az ağrı ile uygulanabilmektedir.

STA, bilgisayar kontrollü lokal anestezi uygulama sistemlerinin en gelişmişlerindendir. Günümüzde en çok kullanılan dental anestezi uygulama yöntemi olan enjektör, William Halstead tarafından 1800’lü yıllarda tıp ve diş hekimliği alanlarında ilk ağrı yönetim tekniklerinden biri olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1997 yılında diş hekimliği alanında ilaç dağılımının sağlanabilmesi için bilgisayar kontrollü lokal anestezi uygulama sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistem, bilgisayar kontrollü bir ünit ve  tek kullanımlık ayrılabilen bir iğneden oluşmaktadır. 1998 yılında dinamik basınç algılama  (DPS) teknolojisi ile ilaç dağılımının sağlanmasında gerekli olan değişim sağlanmıştır. Dinamik basınç algılama teknolojisi, enjeksiyon işleminin tüm aşamaları sırasında eş zamanlı olarak iğne ucunda etkin olan tüm akışkanın basıncı ve debisi izlenebilmesine olanak sağlamaktadır. Dental enjektörlerin bu yeni özellikleri, diş hekimlerinin dental enjeksiyonları daha kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde uygulamasına olanak sağlamaktadır (11).

Özetle;

Geçtiğimiz 150 yılda deri altı enjektörünün tasarımı ile ilgili önemli bir değişiklik olmamıştır.

Enjektör yardımıyla ilacın dokula ulaşması, elin sabit kalması ve baş parmak basıncı uygulanmasına bağlı olarak kişinin becerisi ile ilgili bir durumdur.

Anestezik solüsyonun bilgisayar sistemi ile düşük hızda verilmesi, hastanın ağrı eşiğinin altında, klinik olarak daha verimli yeni bir anestezi yönteminin ortaya çıkmasın neden olmuştur.

Subscribe to our campaign

Copyrights © 2020 Dentram Dental Clinics
This site Cosmetic Dentistry and General Dentistry is intended to inform patients about the applications. The information contained in the site content is to inform, certainly no substitute for putting this information to medical purposes examination and diagnosis of the patient's physician.